Hvad er supervision

Supervision er orienteret mod at undersøge de gruppedynamiske aspekter, fremfor det der finder sted i det helt personlige indre. Supervision er en måde at behandle det der virker og det der ikke virker på det arbejdsmæssige felt.

Vi har alle vores indre personlige felt med os og det har en rolle på en arbejdsplads, både i grupper og for hver enkelt. Det er vigtigt at der kan arbejdes med, at vi har plads til det individuelle og det gruppemæssige. I supervision kan den enkelte blive klar på hvordan han/hun arbejder og deler med en gruppe, og hvor arbejdsmiljø og arbejdsplads er i fokus.

Supervision er et sted hvor du kan arbejde med udfordringer/problemstillinger og hvor det bliver undersøgt hvordan den enkelte kan håndtere de situationer som udfordrer på en måde som ikke belaster din hverdag, eller der bliver fundet løsninger, som kan hjælpe dig med at håndtere hverdagen bedre.

Supervision er en måde at belyse din hverdag med de udfordringer der lykkes og dem der ikke gør. Så dit arbejde, din måde at løse opgaver og gå til opgaver på udvikler sig i en retning, som kan skabe større udvikling i hverdagen.

Det kan være på enkeltsager, eller generelle udfordringer, hvor du kan finde, udvikle og forandre strategier, arbejdstilgange og håndtering af de måder en arbejdsplads eller en gruppe fungerer på.