Hvad sker der når du er i psykoterapi

Psykoterapi kan foregå på mange forskellige måder og det er vigtigt at forstå, at mange måder at lave Psykoterapi på er vigtigt, da vi har forskellige måder vi forstår os selv på og når vi igennem forandring i livet ændrer os, så ændrer den måde vi kan forandrer os på også, så i en periode af vores forandrings vej kan det at bruge sine tanker, reflekterer og tale med en psykoterapeut være vejen frem som giver mening, senere kan kropslige terapeutiske tilgange være det, der føles som  det rigtige på vejen hen mod forandring.

Vi er meget forskellige som mennesker i mange aspekter af vores liv; vi har også mange ens træk og de forskelligheder vi har gør, at det er forskelligt hvad vi føler os trygge ved, forstår som det vi terapeutisk har brug for, eller forstår det sådan, at vi ikke har brug for psykoterapi, hvilket alt samme er rigtigt, da det er vigtigt, at det er vores egen selvforståelse, der er styrende for, hvordan vi vælger at arbejde med udvikling i os selv.

Det er vigtigt at bruge tid med psykoterapeuten og undersøge om den terapi der er i brug, er det som du har brug for, det er en vigtig løbende proces.

Mange psykoterapeuter bruger flere forskellige terapeutiske tilgange i deres terapeutiske rum, der kan trækkes fra det oplevelsesorienterede, gestalt, kognitiv, kropslig, osv. Der er det godt at tale med psykoterapeuten om hvad der er i brug.

Jeg foreslår ofte litteratur som giver en forståelse og et sprog for de udfordringer/problemstillinger, der er i spil for klienten i psykoterapien. Det giver mulighed for at finde en måde at forstå hvad der sker, og samtidig er det ikke sandheden for den enkelte, da vi alle er unikke og har mange sammenfald, som kan påvirkes forskelligt af vores oplevelser.