Hvorfor Supervision

Supervision medvirker til at skabe en bedre arbejdsplads, fordi der gives plads til, at du kan få vendt og drejet løsninger, succeser, udfordringer og problemstillinger, så de lander et sted hvor der er plads til, at det der er godt og virker, kan udvikle sig, og det der er dårligt kan forandres og forbedres.

Det skaber et sted hvor udvikling og forandring har fokus for arbejdspladsen og arbejdsmiljøet.