Sådan arbejder jeg som psykoterapeut

Fordi familien og vennerne er en del af vores liv og det der rører sig inden i os, vil jeg altid have de tætte sociale bånd med, når jeg arbejder for at få forståelse for det der sker i dit liv.

Jeg arbejder ud fra en oplevelsesorienteret tilgang, hvor det, der er mest tilstede for dig, det der optager dig i nuet, er det, der arbejdes med, så du bestemmer emnet og hvor langt der skal arbejdes med det, der kommer op.

Jeg er støttende og anerkendende og jeg søger din accept, hvis jeg vil prøve en terapeutisk model, som kan være med til at belyse den problemstilling, som du fremlægger.

Jeg er meget opmærksom på at spørge ind til din måde at forstå det du fortæller, således at jeg ikke tager de ting du fortæller, som noget jeg automatisk forstår i forhold til min egen opfattelse af livet. Det er vigtigt i forhold til at det er din tilgang til dit liv, vi får en større viden om sammen?

Jeg arbejder meget åbent således at jeg i min proces giver udtryk for mine tanker, når jeg spørger ind til dine emne.

Jeg arbejder med fuld tavshedspligt.

Som psykoterapeut er jeg løbende i supervision i forhold til mine klienter og jeg bliver løbende hjulpet i min proces.